Strategi & rådgivning

Strategisk kommunikation handler om at forstå forretningen. Og en succesfuld PR- og kommunikationsindsats er afhængig af denne forståelse. 

PR & kommunikation

PR og kommunikation er en ledelsesdisciplin, der handler om meget mere end at flytte produkter ned fra hylderne. PR handler om holdninger, værdier og kultur – og er meget mere end en pressemeddelelse.

Sociale medier

De sociale medier er ikke til at komme uden om. De giver virksomheden mulighed for at kommunikere direkte med målgruppen – troværdigt og relevant.

Krisehåndtering

Regel nr. 1 – find modet til at sætte ord på virksomhedens svagheder. Det skærper opmærksomheden og giver fundament til den dag, krisen rammer.